wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • sklepinternetowy@jartom24.pl
  tel. (22) 678-51-95
  tel. 608-093-512
  NIP: 5242772252
 • E-mail:sklepinternetowy@jartom24.pl
 • Telefon608-093-512
  (22) 678-51-95
 • Godziny działania sklepuSklep czynny codziennie, przez całą dobę 24H/7/365

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Regulamin

REGULAMIN
 
sklepu internetowego prowadzonego przez TA-PO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pszczyńska 49A, 03-690 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522975, NIP 5242772252, REGON 147415520, kapitał zakładowy: 50.000 zł. 
 
1. Postanowienia ogólne
2. Składanie zamówień
3. Warunki sprzedaży
4. Dostawy na obszarze działania Sklepu
5. Dostawy poza obszar działania Sklepu
6. Zasady płatności 
7. Reklamacje i zwroty 
8. Odstąpienie od umowy
9. Ochrona danych osobowych
10. Postanowienia końcowe.
11. Kontakt 
 
§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży towarów na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu w sklepie internetowym prowadzonym przez TA-PO Sp. z o.o. przy ul. Pszczyńska 49A, 03-690 Warszawa(„Sklep Internetowy www.jartom24.pl”, „Sklep” lub „Sprzedawca”). 
2. Realizacja sprzedaży w Sklepie Internetowym www.jartom24.pl odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu.
3. Z oferty Sklepu Internetowego www.jartom24.pl skorzystać może każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. 
4. Wymagania techniczne co do sprzętu przy pomocy którego możliwe jest korzystanie z usług Sklepu: 
a) komputer PC;
b) szerokopasmowy dostęp do internetu; 
c) przeglądarka internetowa Firefox,IE lub Google Chrome; 
d) zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS; 
e) aktywne konto e-mail;
f) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line. 
 
§ 2
Składanie zamówień


1. W celu przyspieszenia składania zamówienia istnieje możliwość zarejestrowania Klienta. Uzyskanie loginu jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie tego formularza ze strony www.jartom24.pl. 
2. Szczegółowa instrukcja składania zamówień znajduje się w zakładce „Zakupy krok po kroku”. 
3. Sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych w ramach Sklepu dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim i pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu lub wyrobów tytoniowych przez osobę pełnoletnią. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, dostawca odmawia wydania alkoholu lub wyrobów tytoniowych. Dostawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na zawarcie umowy sprzedaży, a także z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem Sklepu oraz wyrażeniem zgody, o której mowa w § 9. 
5. Z zastrzeżeniem § 5 pkt. 5 umowa sprzedaży zostaje zawarta w Sklepie w momencie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia drogą elektroniczną od Klienta (w wyniku kliknięcia hasła „Potwierdź zamówienie” w zakładce „POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA”). 
6. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. 
7. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia, a także przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Klientem w sytuacji zaistnienia potrzeby dodatkowych uzgodnień w zakresie złożonego zamówienia, m.in. w sytuacji wystąpienia braku zamówionego produktu lub różnicy wagi w przypadku produktów sprzedawanych na wagę albo w sytuacji odmowy realizacji zamówienia w przypadkach określonych w § 3 pkt. 7. 
9. Dokonywanie zamówień w sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 
 
§ 3
Warunki sprzedaży 


1. Ceny artykułów w Sklepie Internetowym www.jartom24.pl uwidocznione przy zdjęciu lub przy opisie produktu są niższe lub identyczne jak ceny w rzeczywistym sklepie prowadzonym przez Sprzedającego przy ul. Młodzieńcza 2 , 03-655 Warszawa. 
2. Ceny towarów uwzględniają wszystkie cła oraz podatki. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy przedmiotu zamówienia. 
3. Programami rabatowymi organizowanymi w Sklepie Internetowym www.jartom24.pl nie są objęte zakupy alkoholu, papierosów oraz artykułów oferowanych w promocjach (po cenach promocyjnych), w związku z czym ich wartości nie są wliczane do sumy zakupów, od której zależy nabycie uprawnienia do rabatu udzielanego przez Sklep. 
4. Produkty „na wagę” (np. wędliny, sery, mięsa) sprzedawane są w plastrach po zważeniu ich przez Sprzedającego. Klient składając zamówienie na te produkty wskazuje ich ilość jako 100 g produktu lub wielokrotność 100 g produktu (np. wskazując liczbę 4 zamawia 0,4 kg produktu, 5 – 0,5 kg produktu itd.). Jeżeli przy nazwie produktu podana jest waga opakowania (np. 200 g) należy wskazać ilość zamawianych opakowań (np. wskazanie 2 opakowań powoduje zamówienie 400 g produktu).  
5. W przypadku, gdy zamawiana ilość produktu jest większa niż aktualnie znajdująca się na stanie Sklepu lub występuje brak produktu, złożenie zamówienia nie będzie możliwe. Informacja o braku produktu lub jego nie wystarczającej ilości zostaje uwidoczniona przy opisie produktu w koszyku. Złożenie zamówienia będzie możliwe po zmniejszeniu ilości zamawianego produktu lub rezygnacji z produktu, którego brakuje. 
6. Ustala się następujące limity cenowe przedmiotu zamówienia w odniesieniu do jego wagi:
a) waga do 15 kg – cena do 100 zł,
b) waga od 15 kg do 30 kg – cena 200 zł,
c) waga od 30 kg do 45 kg – cena 300 zł,
d) waga od 45 kg do 60 kg – cena 400 zł, 
e) waga powyżej 60 kg – cena 500 zł. 
7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówień: 
a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, 
b) po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia, 
c) złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu,
d) gdy waga towaru przekroczy limity określone w pkt. 6 powyżej w odniesieniu do wartości przedmiotu zamówienia (np. waga towaru 17 kg przy cenie 70 zł, waga towaru 20 kg przy cenie 150 zł itd.),
e) gdy wartość wyrobów tytoniowych (papierosów) lub doładowań telefonów komórkowych przekroczy następujące limity procentowe w odniesieniu do ogólnej wartości danego zamówienia :
- 30% przy wartości zamówienia do 100 zł,
- 35% przy wartości zamówienia do 200 zł,
- 40% przy wartości zamówienia do 300 zł,
- 45% przy wartości zamówienia do 400 zł,
- 50% przy wartości zamówienia powyżej 400 zł.
8. O odmowie realizacji zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie, informując go o przyczynie odmowy (wskazanej w pkt. 7 powyżej). 
 
§ 4
Dostawy na obszarze działania Sklepu


1. Usługę dostawy zamawianych przez Państwa produktów na obszarze działania Sklepu świadczy firma TA-PO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pszczyńska 49A, 03-690 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522975, NIP 5242772252, REGON 147415520, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
Dostawy są realizowane ze sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę przy ul. Młodzieńcza 2 , 03-655 Warszawa. 
2. Obszar działania Sklepu określony jest kodem pocztowym miejsca (adresu) dostawy przedmiotu zamówienia.
3. Dostawy są realizowane przez osobę zatrudnioną przez TA-PO Sp. z o.o. (kuriera).
4. Koszt dostawy produktów na obszarze działania Sklepu uzależniony jest od wartości zamówienia i wynosi: 
a) 30 zł przy zamówieniu o wartości do 59,99 zł,
b) 15 zł przy zamówieniu o wartości od 60 zł do 149,99 zł,
c) przy zamówieniu o wartości co najmniej 150 zł dostawa gratis. 
5. Dostawy na obszarze działania Sklepu realizowane są przez Sprzedawcę we wszystkie dni w tygodniu w godzinach wybranych przez Klienta spośród godzin dostawy wskazanych na stronie internetowej Sklepu. 
6.  Zamówienie dostawy na obszarze działania Sklepu powinno zostać złożone najpóźniej 2 godziny przed wybranym terminem dostawy.  Klientowi, który złożył zamówienie co najmniej 24 godziny przed wybranym  terminem dostawy przysługuje rabat w wysokości 2 % wartości zakupów.  Powyższym rabatem nie są objęte produkty, które w  momencie  złożenia zamówienia sprzedawane są w promocji oraz wyroby tytoniowe.  
7. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy zlokalizowanym na obszarze działania Sklepu w wybranym przez Klienta przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia w kwocie 30 zł. 
8. Z zastrzeżeniem pkt. 7 powyżej zawsze możliwy jest osobisty odbiór przez Klienta zamówionych zakupów w rzeczywistym sklepie prowadzonym przez TA-PO Sp. z o.o. przy ul. Młodzieńcza 2 , 03-655 Warszawa, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
 
§ 5
Dostawy poza obszar działania Sklepu


1. Poza obszar działania Sklepu nie są dostarczane produkty nietrwałe, w tym produkty przechowywane w chłodniach, mrożone oraz inne produkty szybko psujące się. Zamówienie spoza obszaru działania Sklepu obejmujące powyższe produkty nie zostanie zrealizowane. 
2. Usługę dostawy zamawianych przez Państwa produktów do miejsca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zlokalizowanego poza obszarem działania Sklepu określonym w § 4 pkt. 2 świadczy współpracująca ze Sklepem firma kurierska (kurier). 
3. Koszt dostawy produktów do miejsca zlokalizowanego poza obszarem działania Sklepu uzależniony jest od masy zamówienia i wynosi przy masie zamówienia
od 1 do 5 kg - 47,21 zł brutto
od 5,01 do 10 kg - 49,36 zł brutto
od 10,01 do 20 kg - 53,06 zł brutto
od 20,01 do 30 kg - 56,76 zł brutto
dopłata za pobranie do 900 zł - 8,98 zł brutto
4. Dostawy realizowane są we wszystkie robocze dni w tygodniu od poniedziałku do piątku do godziny 17:00 w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia do godziny 14:00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień dostawy. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę lub święto albo po godzinie 14:00 dostawa jest realizowana drugiego dnia roboczego przypadającego po dniu złożenia zamówienia. Przedział godzinowy realizacji dostawy ustalany jest telefonicznie z Klientem w dniu dostawy. 
5. Umowa sprzedaży z Klientem, dla którego towary mają być dostarczane poza obszar działania Sklepu zostaje zawarta w Sklepie w momencie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia drogą elektroniczną od Klienta (w wyniku kliknięcia hasła „Potwierdź zamówienie” w zakładce „POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA”), a także w wyniku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep drogą elektroniczną w formie maila wysyłanego automatycznie oraz dodatkowego maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, wysłanego przez Sklep do Klienta w czasie do 60 minut od otrzymania zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego w formie dodatkowego maila, o którym wyżej mowa, wysłanego w czasie do 60 minut od otrzymania zamówienia jest równoznaczny z odmową przyjęcia zamówienia. 
6. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, zlokalizowanym poza obszarem działania Sklepu w ustalonym z Klientem przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia w kwocie równej kosztowi dostawy obliczonemu zgodnie z pkt. 3 powyżej. 
7. Z zastrzeżeniem pkt. 6 powyżej zawsze możliwy jest osobisty odbiór przez Klienta zamówionych zakupów w rzeczywistym sklepie prowadzonym przez TA-PO Sp. z o.o. przy ul. Młodzieńcza 2 , 03-655 Warszawa, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. 
 
§ 6
Zasady płatności


1. Sprzedawca dostarcza towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient przy składaniu zamówienia zażądał wystawienia faktury przekazując Sprzedawcy dane niezbędne do jej wystawienia. W przypadku, gdy Klient nie zażądał wystawienia faktury otrzymuje paragon fiskalny. 
2. Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności: 
a) gotówką – zapłata należności następuje przy odbiorze przedmiotu zamówienia w złotych polskich przez przekazanie należności kurierowi,
b) kartą - należność za zakupy opłaca się kartą płatniczą przy odbiorze zakupów na terminalu posiadanym przez kuriera.
3. Po dokonaniu wyboru jednej z form płatności określonych w pkt. 2, Sklep na wniosek Klienta może wyrazić zgodę na zapłatę należności przelewem na rachunek bankowy Sklepu nr 20 2490 0005 0000 4530 4773 5944. Telefoniczna akceptacja takiej formy płatności przez Sklep powoduje zastąpienie formy płatności wybranej na podstawie pkt. 2 powyżej płatnością w formie przelewu. 
 
§ 7
Reklamacje i zwroty


1. Produkty są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa. Klient przed dokonaniem odbioru produktów ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera dostarczającego przesyłkę. Kurier jest zobowiązany przyjąć reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości dostarczonych produktów, rozliczając na miejscu wartość zakupionych przez Klienta produktów. 
2. W sytuacji stwierdzenia wad produktów po ich odbiorze przez Klienta i zapłacie ceny, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie pod numerem telefonu: 22 6785195, 608-093-512 lub osobiście pod adresem sklepu: TA-PO Sp. z o.o. przy ul. Młodzieńcza 2 , 03-655 Warszawa. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami  Kodeksu cywilnego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.
 
3. Zwrot opakowań szklanych i odbiór zapłaconej kaucji jest możliwy wyłącznie w sklepie TA-PO Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Młodzieńcza 2 , 03-655 Warszawa. Kurier nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.
4. Dostarczenie produktu nie zamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
5. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 
 
§ 8
Odstąpienie od umowy
 
1.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktów, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie internetowej Sklepu. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, produkty powinny zostać zwrócone Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa w terminie 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w trybie wskazanym w pkt. 1 powyżej, Klient może zwrócić produkty przesyłając je na adres wskazany w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu produktów wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi (Klientowi) 
w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
-  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta (Klienta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży produktów po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłane przez Klienta produkty w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych produktów.
8. Zwrot należności, o której mowa w pkt. 7) powyżej następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
§ 9
Ochrona danych osobowych
 
 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym www.jartom24.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej odpowiednio: „dane osobowe” oraz „RODO”),  wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży. 
 2. Klient akceptując  niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, iż wobec pozyskania przez Sprzedawcę od Klienta danych osobowych w rozumieniu RODO, Sprzedawca jest administratorem tak pozyskanych danych osobowych.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych zawsze możliwy jest kontakt pod poniższym adresem:  TA-PO Spółka z o.o., ul. Pszczyńska 49A, 03-690 Warszawa  adres e-mail: sklepinternetowy@jartom24.pl  .
 4. Sprzedawca przetwarza pozyskane od Klienta dane osobowe w związku z realizacją umów sprzedaży. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny, a podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
 1. zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Klienta w Serwisie zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy sprzedaży, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Faktora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać pozyskane od Klienta dane osobowe w następujących celach:
 1. w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku Klient może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
 2. w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym w celu obsługi reklamacji,
 3. w celach zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora.
 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym w szczególności za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda powyższa jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. 
 2. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów
 1. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, albo
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 1. Pozyskane dane osobowe nie mogą być udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów, które są uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 2. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora, przenoszenia danych osobowych. Niezależnie od powyższego Klientowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
 
§ 10
Postanowienia końcowe


1.  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Klientów będących konsumentami również przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 
§ 11
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22-678-51-95, 608-093-512 lub w formie e-mailowej za pomocą formularza w zakładce „Kontakt” 
 
 
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).

Notice: Undefined index: kod in /szablony/standardowy.rwd/strona_glowna.tp on line 285

Notice: Undefined index: pocztowy in /szablony/standardowy.rwd/strona_glowna.tp on line 287
kod : -